pulsvissen 8

Ontwikkeling voedingskabel voor de pulsvisserij

De voedingskabel


De voedingskabel is een vitaal onderdeel van het tuig. Via de voedingskabel wordt het wekveld op de zeebodem van stroom voorzien. Ook de communicatie met het tuig verloopt via de kabel. Op de brug kan de visser namelijk zien hoe het wekveld functioneert, wat de watertemperatuur is, etc. De voedingskabel gaf in het verleden storingen. Er trad lekkage op in de kabel of in de koppeling van de kabel naar de boom.  Delmeco heeft samen met De Regt Marine Cables een nieuwe voedingskabel ontwikkeld.

 

De kabel is in gebruik genomen op 4 schepen en is beproefd in de praktijk. Op de TX68 heeft onderzoeksinstituut Ilvo onderzoek gedaan naar het gedrag van de kabel onder water. Er is inzage gekregen in de werking van de fairing op de kabel. Deze fairing blijkt zeer effectief te zijn en de kabel met fairing trilt niet meer.

 

Alle testschepen die zijn uitgerust met het prototype van de kabel nemen deel aan het monitoringonderzoek van het LEI. Hun brandstofverbruik, besomming en de kosten voor onderhoud en reparaties zijn geregistreerd en zijn door het LEI verwerkt in een rapport over de bedrijfseconomische prestaties van de pulskorvissers.

 Naar aanleiding van enkele schades aan het prototype van de kabel is een ander materiaal gekozen voor de armering van de voedingskabel. Daarnaast is de breeksterke van de kabel verdubbeld door meer armering in de kabel op te nemen. Er wordt nog overwogen om op korte termijn aanvullend onderzoek te doen naar de slijtage aan de kabels.

 

Het ontwikkelen van een nieuwe kabel met een andere opbouw en ander materiaalgebruik heeft bijgedragen aan het verbeteren van de betrouwbaarheid en levensduur van de kabel. Er komen nu geen lekkages in de kabel meer voor. Verder zijn de andere ontwerpdoelstellingen gehaald. De diameter van de kabel is gereduceerd ten opzichte van de bestaande kabel. De kabel heeft een goed zichtbare kleur. Er is een andere terminatie toegepast die lekvrij blijkt te zijn en de trekontlasting van de nieuwe kabel is in de buitenmantel van de kabel opgenomen. Het onderzoek naar garnalenpuls heeft aangetoond dat het pulsvissysteem en pulsvistuig geschikt zijn voor zowel de visserij op de tong als op de garnalen.


Afbeelding: Voedingskabel


Terug naar ontwikkelingen

Delmeco Fishing Technology BV

Marquesweg 4
4462HD Goes
dft@delmeco.nl

0113-695553