pulsvissen 4

Economische prestaties

Economische prestaties pulsvisserij

 

Onderzoeker Kees Taal van het LEI heeft in het kader van dit project onderzoek gedaan naar de economische prestaties van de pulsvisserij en naar de invloed van de nieuwe kabel op de bedrijfsresultaten van de pulsvissers.  Daarbij is gebleken dat er nog onvoldoende ervaring is met de nieuwe kabel om uitspraken te doen over afschrijvingstermijnen van de nieuwe kabel. De kabel van De Regt is op een aantal kotters geïnstalleerd en in gebruik genomen. Op sommige schepen functioneert de kabel goed en probleemloos. Op één kotter is de kabel al lange tijd (een jaar) in gebruik. Dit terwijl andere kotters juist binnen een paar weken te maken hebben met een breuk. Oorzaken daarvan kunnen divers zijn. De erg grote variatie in levensduur (breuk/geen breuk) maakt het onmogelijk om een uitspraak te doen over de te verwachten afschrijvingstermijn en dus de kosten per jaar van de nieuwe kabel.

 

Op basis van het bedrijveninformatienet van het LEI kunnen wel uitspraken worden gedaan over de bedrijfseconomische situatie van vissers met traditionele tuigen met wekkerkettingen en de pulsvissers.

 

Uit vergelijking tussen kotters met puls vistuig en boomkor blijkt dat gemiddeld bij de pulsvissers:

  • de gasoliekosten 44% lager uitvielen.
  • de vistuigkosten bijna 100% hoger uitkwamen.
  • de bedragen voor deellonen voor de bemanning 43% hoger uitkwamen.
  • de afschrijvingen 20% en de rentekosten 12% hoger uitkwamen.
  • de totale kosten per saldo 11% lager uitvielen.

 

Gesteld kan worden dat de meerkosten van het gebruik van puls vistuig (zowel de investeringen als de onderhouds- en reparatiekosten) en de meerkosten van lonen etc. per saldo ruim worden gecompenseerd door vooral lagere gasoliekosten. Het netto overschot (de winst voor belastingen) voor kotters met puls vistuig kwam positief uit (ruim 600 euro per zeedag). Voor kotters met boomkor kwam het netto overschot gemiddeld juist negatief uit (bijna 700 euro per zeedag).

 

Economische prestaties puls vistuig beter dan boomkor


Gebruik van puls vistuig voor de vangst van hoofdzakelijk tong is financieel-economisch gezien fors gunstiger dan het traditionele tuig met wekkerkettingen. De opbrengsten zijn gemiddeld gelijk of hoger terwijl de totale kosten gemiddeld lager zijn of in ieder geval relatief lager (bij Eurokotters). Besparing van brandstof is fors en de verhouding verbruik van brandstof en aangevoerde hoeveelheid vis komt 20% gunstiger uit (2.000 pk kotters). De E-kabel en elektroden zijn wel relatief dure componenten van het puls systeem en vormen een groot deel van de vistuigkosten. Het rendement van de pulsvissers kan nog verder stijgen als de afschrijvingskosten van de elektroden en de voedingskabel worden teruggebracht.


Afbeelding: slijtage elektrode.


Terug naar ontwikkelingen

Delmeco Fishing Technology BV

Marquesweg 4
4462HD Goes
dft@delmeco.nl

0113-695553