pulse fishing 5

Vissen met de pulskor

DEN HAAG - Er kunnen nog meer Nederlandse vissers gaan vissen met de pulskor, het innovatieve vistuig voor het vangen van tong en schol.

Daarover hebben de Europese visserijministers en de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, overeenstemming bereikt. Bij de onderhandelingen over de voorwaarden voor het visserijfonds voor de periode 2014-2021 is ook de mogelijkheid opgenomen om een beperkt aantal schepen uit de vaart te nemen. Dit biedt voor Nederland de mogelijkheid voor een eventuele sanering van de garnalenvissersvloot.

In de afgelopen periode zijn 42 schepen uitgerust met de 'pulskor', een visnet dat net boven de zeebodem 'zweeft' en met kleine elektrische 'prikkels' de vissen op de bodem laat schrikken waardoor ze in het net belanden. Deze manier van vissen zorgt voor veel minder bodemberoering en bijvangst. Daarnaast kost het vissen met dit vistuig veel minder brandstof. Er zijn de afgelopen tijd veel aanvragen gedaan voor de aanschaf van zo'n innovatief vistuig. Met de uitbreiding kunnen de huidige aanvragen op de wachtlijst worden gehonoreerd, aldus het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is tevreden over het akkoord: "Nederlandse vissers kunnen verder met de innovatie, duurzame visserij en rendabel ondernemen. Juist in deze sector zitten veel kleine bedrijven die keihard werken. Ik kan nu met de sector en maatschappelijke organisaties werken aan Nederlandse maatregelen voor duurzame visserij."


Bron: PZC

Back to overview

Delmeco Fishing Technology BV

Marquesweg 4
4462HD Goes, The Netherlands
dft@delmeco.nl

+31 (0)113-695553