pulsvissen 2

Pulsvisserij op garnalen

Pulsvisserij op garnalen


Daarnaast heeft Delmeco onderzoek laten doen naar de toepassing van de pulstechniek op garnalen. Voor de Vlaamse kust wordt al enkele jaren op garnalen gevist met elektrische puls. Het systeem dat daar wordt gebruikt is speciaal voor de garnalenvisserij ontwikkeld. Verschillende klanten van Delmeco vissen een deel van het jaar op garnalen, maar de rest van het jaar op platvis. Er ontstond behoefte aan een tuig dat inzetbaar is voor de pulsvisserij op zowel garnalen als tong en schol.

 

Op basis van onderzoek van onderzoeksinstituut ILVO uit Oostende was al bekend welke puls nodig is voor de garnalenvisserij. Eerder ILVO onderzoek toonde aan dat een zogenaamde blokvormige gelijkstroompuls met een herhalingsfrequentie van 5Hz en een pulsduur tussen 0,25 en 0,5ms, die een veldsterkte van ongeveer 30V/m induceert op de zeebodem tussen de elektroden, het beste resultaat geeft om grijze garnalen te doen opspringen uit hun schuilplaats. Een kortstondige hoge piekspanning (‘prik’), met steile opgaande en dalende flank is doorslaggevend om de gewenste garnalenrespons uit te lokken (= simultane en opwaartse springbeweging). Gedurende een blootstelling van 0,4s aan deze puls met herhalingsfrequentie 5Hz krijgt een garnaal ongeveer 2 pulsen. Dit blijkt voldoende om een garnaal op te schrikken van de zeebodem, waarbij ze opwaarts zwemt en gemakkelijk een verticale hoogte kan bereiken tot 50cm boven de zeebodem.

 

Delmeco heeft laten onderzoeken of garnalenvisserij mogelijk is met het Delmeco-systeem. Daarvoor heeft onderzoeksinstituut ILVO in Oostende diverse experimenten uitgevoerd. De resultaten hiervan waren zeer bemoedigend. Het blijkt mogelijk om met de bestaande kabel en met de normale boom en elektroden een pulsvissysteem te configureren voor de visserij op zowel tong als garnalen.  Zowel de kabel als het wekveld zijn geschikt om de benodigde puls op te wekken om garnalen te laten springen. De voor de garnalenvisserij aangepaste elektronische regeling en de modules genereren probleemloos de garnalenpuls welke eerder als optimaal werd bevonden door ILVO. Bovendien bieden de extra instellingsmogelijkheden de flexibiliteit om ook andere pulsparameters te testen.

Alle metingen tonen aan dat de aangepaste Delmeco OWIP voldoende uitgangsspanning levert om een voldoende hoge elektrische veldsterkte op te wekken op de zeebodem en dit zowel bij een elektrodenafstand van 42cm als van 84cm. (Bart Verschueren, Verslag Delmeco Garnalenpuls, ILVO 2012).


Afbeelding: observatie garnalen tijdens en na puls (foto ILVO)


Terug naar ontwikkelingen

Delmeco Fishing Technology BV

Marquesweg 4
4462HD Goes
dft@delmeco.nl

0113-695553