pulsvissysteem Delmeco

Fairing

Fairing


Bij de ontwikkeling van de nieuwe voedingskabel waren er verschillende doelen. Het trillen van de kabel moest worden tegengegaan en de weerstand van de kabel in het water moest omlaag. Naast het reduceren van de diameter zou de toepassing van fairing hieraan bijdragen.

Het trillen van de voedingskabel is een bekend probleem dat zich ook voor doet bij apparatuur voor zeebodemonderzoek, maar ook in situaties op het land. Een bekend voorbeeld is het trillen van de tuidraden van bruggen in de wind. Deze trilling wordt veroorzaakt door turbulentie achter de kabel in een stromend medium (wind, water).  In het kader van dit project is overleg geweest met deskundigen op het gebied van stromingsleer van de TU Delft.  Het optreden van de trilling is afhankelijk van de volgende variabelen:

 • Soortelijk gewicht van de kabel.
 • Soortelijk gewicht van het medium ( in dit geval water).
 • Diameter van de kabel.
 • Spanning op de kabel.
 • Stroomsnelheid langs de kabel.

De kans bestond dat de nieuwe kabel door zijn kleinere diameter geen last zou hebben van het trillen. Na de eerste testen met de nieuwe kabel bleek dit wel het geval te zijn. Ook kleine variaties in vaarsnelheid en spanning verminderden het trillen niet substantieel.

Voor het vinden van een oplossing is deskresearch verricht in databanken met octrooien. Fairing is de meest effectieve remedie tegen trillen van kabels in het water. Er zijn diverse systemen voor fairing van kabels in het water. De fairings kennen twee hoofdvormen:

 • Harde fairings, waarbij de kabel met harde elementen wordt voorzien van elementen met een druppelvormig profiel. De kabel wordt hiermee gestroomlijnd. Het nadeel van harde fairing is dat er een speciale voorziening nodig is om de kabel op te winden.
 • Hairy fairings, waarbij aan de kabel flappen van kunststof folie of draden worden bevestigd die achter de kabel aan slepen en die de turbulentie verminderen. Deze hairy fairings kunnen zonder belemmeringen met een normale lier worden opgespoeld.

Er is geen consensus over de vraag welk deel van de kabellengte dient te worden voorzien van fairing.  In sommige gevallen volstaat het om de onderste helft van de kabel onder water te voorzien van fairing. Bij andere toepassingen wordt de volledige kabel voorzien van fairing.

Na overleg met enkele leveranciers en met De Regt Marine Cables is besloten om een hairy fairing aan te brengen van dyneemavezels over een deel van de kabel. De fairing wordt als een geweven kous rond de kabel aangebracht. Deze handeling dient in de fabriek te worden uitgevoerd.

Op 20/7/2012 werd op de TX 68 aan stuurboordzijde een nieuwe pulskabel (De Regt Marine Cables) opgespoeld door Delmeco Fishing Technology. Deze kabel is voorzien van een zogenaamde hairy fairing. Op de TX 68 is vergelijkend onderzoek gedaan door te vissen met de nieuwe kabel met fairing en de oude voedingskabel. Hierbij zijn trekkrachten en trillingen geobserveerd. Het hoofddoel van dit experiment was om vast te stellen hoe de fairing ideaal (lengte, positie) dient aangebracht te worden om het trillen van de kabel optimaal tegen te gaan.

 

Conclusies:

 • hairy fairing is een zeer effectief middel om trilling van de voedingskabel tegen te gaan.
 • de voedingskabel dient volledig te zijn voorzien van fairing.
 • de fairing kon probleemloos worden opgelierd.
 • de fairing had nauwelijks invloed op de gemeten weerstand van de kabel in het water.
Afbeelding 1:  Hairy fairing.
Afbeelding 2: Kabel met fairing tijdens het vissen.


Delmeco Fishing Technology BV

Marquesweg 4
4462HD Goes
dft@delmeco.nl

0113-695553